Tuesday 30 September 2014

School Blog Inauguration Ceremony


School blog inaugurated by P T A President on 26-09-2014. Vice P T A President, M P T A President, Parents, Teachers and Pupils are present in this function.

ದಿನಾಂಕ 26-09-2014 ರಂದು ಶಾಲಾ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ರಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾತೃ ರಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ರಕ್ಷಕರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

No comments:

Post a Comment